Απογραφή

Η απογραφή  υφιστάμενου μηχανογραφικού εξοπλισμού του δήμου Ρόδου πραγματοποιήθηκε από τις 18/12/2011 έως και  02/02/2012 μετά από την απόφαση δημάρχου 2635/2011 με την οποία συγκροτήθηκε  η ομάδα απογραφής ως εξής:

 1. Μανίκαρος Νικόλαος,  ΠΕ11 Πληροφορικής, Συντονιστής
 2. Καστανάκης Βασίλειος , ΠΕ11 Πληροφορικής, μέλος
 3. Χρύσης Εμμανουήλ,  ΤΕ17 Διοικητικού – λογιστικού, μέλος
 4. Ντρίτσος Χρήστος, ΤΕ 19 Πληροφορικής, μέλος
 5. Κατταβενός Νικόλαος ΠΕ11 Πληροφορικής, αναπληρωματικό μέλος.


Σκοπός της ομάδας ήταν  η λεπτομερή καταγραφή του υπάρχoντος μηχανογραφικού υλικού σε

 • Υπολογιστές
 • Οθόνες
 • Εκτυπωτές
 • Φωτοτυπικά
 • Πολυμηχανήματα
 • Φαξ
 • Τηλέφωνα
 • Σαρωτές

Καθώς και το λειτουργικό σύστημα και οι εφαρμογές γραφείου τύπου Office.

 
Free business joomla templates