Ψηφιακή Υπογραφή

Οδηγίες για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής

Εισαγωγή

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά είναι αυστηρά προσωπικά, εκδίδονται για φυσικά πρόσωπα και αποθηκεύονται σε ειδικά USB Tokens (πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης). Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι τα ψηφιακά πιστοποιητικά εκδίδονται από την Εθνική Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» χωρίς κόστος.

Τα βήματα που απαιτούνται είναι τα εξής:

1) Σύνδεση στην Πύλη ΕΡΜΗΣ (www.ermis.gov.gr) (ΠΡΟΣΟΧΗ: Δε λειτουργεί με Chrome. Μόνο mozilla ή Intrernet Explorer)

Σε περίπτωση που είχατε εγγραφεί παλαιότερα στην Πύλη ΕΡΜΗΣ, συνδεθείτε με τα στοιχεία της εγγραφής σας. Διαφορετικά, η σύνδεση χρηστών στην πύλη ΕΡΜΗΣ πραγματοποιείται μέσω των στοιχείων της υπηρεσίας του Taxisnet.

2) Αφού συνδεθείτε, επιλέγετε από τις λειτουργίες της Πύλης =>Πίνακας Ελέγχου:

3) Στη συνέχεια επιλέγουμε τη διαχείριση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών

4) Πατάμε  Υποβολή χωρίς να επιλέξουμε κάτι άλλο.

5) Συμπληρώνουμε την αίτηση ηλεκτρονικά δηλώνοντας σαν email το υπηρεσιακό email (της μορφής ΧΧΧΧΧΧ@rhodes.gr).

Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε το προσωπικό  σας e-mail. Επίσης μη συμπληρώσετε το πεδίο Αριθμός σειριακού ΑΔΔΥ (έξυπνης κάρτας ή USB token)

Αφού  συμπληρώσετε την αίτηση, τυπώστε τη.

6) Υποβάλλουμε την αίτηση σε κάποιο ΚΕΠ μαζί με την ταυτότητα μας και βεβαίωση προϋπηρεσίας από το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.(Για να επιβεβαιωθεί η ιδιότητα του Δημοτικού Υπαλλήλου)

7) Έπειτα από 1-2 εργάσιμες, συνδεόμαστε ξανά στην Πύλη ΕΡΜΗΣ και επιλέγουμε =>Πίνακα Ελέγχου και =>διαχείριση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών.

Αν εμφανίζεται ένας οκταψήφιος αριθμός με κόκκινη γραμματοσειρά τότε η εγγραφή για ψηφιακά πιστοποιητικά έχει γίνει επιτυχώς.

Επικοινωνήστε με το Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ (2241361269) για να προμηθευθείτε USB Token και να καταχωρηθούν τα ψηφιακά πιστοποιητικά στη συσκευή αυτή. Τονίζεται ότι κατά την προσέλευση σας στη Δ/νση Πληροφορικής για να παραλάβετε το USB Token σας, να έχετε τους κωδικούς σας για την είσοδο στην πύλη ΕΡΜΗΣ.(Taxisnet ή παλιά στοιχεία σύνδεσης )

 

Τεχνικά Στοιχεία (Για τα στελέχη της Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών)

Για τους drivers του overthur πατήστε εδώ

Για τους drivers του safenet πατήστε εδώ

Για τα ψηφιακά πιστοποιητικά πατήστε εδώ

Για το JSignPDF πατήστε εδώ

Προσοχή: Για το JsignPDF πρέπει να ρυθμιστεί η χρονοσήμανση, πατώντας στο κουμπί TSA και γράφοντας στα αντίστοιχα πεδία τις τιμές που φαίνονται παρακάτω:

http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer

1.3.6.1.4.1.601.10.3.1

Επίσης, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο το Acrobat Reader DS και να γίνει update.

 
Free business joomla templates